Beställningsformulär

Här kan du beställa fruktkorgar och fruktfat. Tryck på knappen skicka efter att du granskat formuläret.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ytterligare information

Ange kilon och antal

Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsförvaltningen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera beställningar av fruktkorgar eller frukfat. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden avtal.

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att administrera nuvarande och kommande beställningar, dock max fem år.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: