Om Fruktporten

Fruktporten garanterar hög kvalitet och god service till bra priser.

Fruktporten packar och levererar fruktkorgar med hög kvalitet och god service av personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vi fokuserar på varje individs förmågor och kunskaper. Alla kan delta med rätt förutsättningar. Efter en tids arbete hos oss är flera av arbetstagarna klara för nya utbildningstillfällen och arbetsmarknaden.

Vi som levererar

Hör till Uppsala kommuns dagliga verksamhet och heter Fruktporten. Daglig verksamhet är sysselsättning för personer som har sökt det via lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Fruktporten är den verksamhet som är ansvarig för fruktkorgarna men ca 10 verksamheter hjälper oss med leveranserna. Totalt sysselsätter Fruktporten 40 - 50 deltagare och 20 arbetshandledare.

Om daglig verksamhet

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Fruktporten